1. Що е то работно време?
Времето е основополагаща категория/понятие в трудовото правоотношение. Това е времето, през което си длъжен:

 • да си в предприятието;
 • да си на работното си място;
 • да работиш.

Или иначе казано…времето, през което работиш по трудовия договор.

Почивката - малък период от време, в рамките на деня/между дните/ или между седмиците, в който имаш право да не работиш, да не изпълняваш задълженията си, определени от длъжността, която заемаш.
Отпускът - по-продължителен период от време, повече от един ден, но може и един ден, през който не работиш, не ходиш на работа, не си на работното си място, но отношението съществува.

Между тези основни понятия има връзка и взаимодействие. Работното време:

 • не може да навлиза във времето за почивки;
 • докато трае почивката - работното време спира да тече;
 • няма го и по време на отпуск.


2. Колко да работя – нормално, удължено, намалено, непълно работно време?

 • работното време е седмично и дневно;
 • работодателят определя режимите и всичко, свързано с работното време;
 • най-разпространено е нормалното работно време – петдневна работна седмица и 8 часа дневно работно време. Продължителността на работното време се уговаря в трудовия договор.


Какво можеш да срещнеш в практиката:

 • непълното работно време, при което работният ден може да бъде и по-малко от 8 часа, например 4 или 6 часа;
 • удълженото работно време, при което работодателят може да разпореди да се работи още няколко часа, след крайния час, след което не плаща този извънреден труд, а „връща” работно време, т.е. ще работиш през друг ден по-малко;
 • ненормиран работен ден, при който работодателят може да разпореди в определен ден да работиш и след края на работното време. Този режим се отнася до предварително определени от работодателя длъжности, като в този случай също не се плаща извънреден труд, а работата в повече се компенсира с повече платен годишен отпуск;
 • намаленото работно време пък се отнася до определени длъжности, които имат специфични условия на труд или пък вредни елементи в работната среда.
 • форми на организация на работното време са: работата на смени, нощният труд, разпокъсаното работно време, т.е. с променливи граници,   извънредният труд.


3. Почивки
Видове: дневна, междудневна, седмична и в празнични дни.

4. Отпуск
Период от време, през който не се работи, работникът не ходи на работа, но това не е нарушение на трудовата дисциплина !

Видове:

 • платени и неплатени;
 • дългосрочни и краткосрочни;
 • основни и допълнителни / учителите имат право на удължен платен годишен отпуск, заради  характера на работата им/;
 • за учене;
 • по болест и поради бременност и майчинство


ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК

 • минималният му размер е 20 работни дни, а не календарни;
 • право на такъв отпуск  имаш, ако вече си заработил 8 месеца трудов стаж;
 • ползва се по график задължително за годината, за която се отнася;
 • ако си майка на дете до 7 годишна Възраст, имаш право да ползваш отпуска си през лятото;
 • ако трудовия ти договор бъде прекратен, преди да си използвал отпуска си, ще получиш обезщетение за дните, които е следвало да ползваш като отпуск.
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com